Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

23/02/2011 Patricia De Waele over de aangekondigde invoering van richthuurprijzen

24/02/2011 12:15 - LDD in het Vlaams Parlement

In de plenaire vergadering van woensdag 23 februari 2011 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger van LDD Patricia De Waele een actuele vraag over de realisatie van de beloofde uitbreiding van het huursubsidiestelsel. "Minister, op welke manier gaat u de vaststelling doen van de richthuurprijzen en door wie zal die worden gedaan, wetende dat er rekening gehouden moet worden met zeer specifieke prijsbepalingen voor die private huurmarkt?"

"Minister, mijn vrees dat de huurprijsberekening niet zo zorgvuldig zal gebeuren, is eigenlijk bewaarheid geworden met uw laatste antwoord. Bij uw eerste antwoord zou ik nog gedacht hebben dat er rekening zou worden gehouden met zeer specifieke eigenschappen, met prijsbepalingen, met een eerlijker rendement. In uw laatste antwoord hebt u dat allemaal van tafel geveegd en hebt u gezegd dat u rekening zult houden met een bepaalde typologie. Dat is nu precies wat je niet moet doen op de private huurmarkt: een prijsbepaling doen volgens typologie."

"Minister, ik denk dat u zich op zeer glad ijs begeeft als u richthuurprijzen gaat invoeren."