Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

23/02/2011 Lode Vereeck over de mail van minister Lieten en de samenhang binnen de Vlaamse Regering

24/02/2011 12:16 - LDD in het Vlaams Parlement

In de plenaire vergadering van woensdag 23 februari 2011 stond een actualiteitsdebat gepland over de cohesie binnen de Vlaamse Regering en meer in het bijzonder ook ten aanzien van Vlaanderen in Actie. Lode Vereeck nam als fractievoorzitter voor LDD hierin het woord. "Voorzitter, het gaat hier om de mail van minister Lieten. Wie schreef hem, wie verstuurde hem, wie lekte hem en, vooral, waarom en wat nu? Dat zijn de vijf hamvragen waarmee minister Lieten ons heeft opgezadeld."

"Minister-president, ik ben het vaak niet met u eens, maar ik heb wel respect voor u. Ik zeg dit zonder enig leedvermaak, integendeel, ik betreur dit ten zeerste, omdat LDD overtuigd is dat enkel het Vlaamse niveau een performant beleid kan voeren. Kàn voeren. Maar zo kan het niet verder. In het belang van de Vlamingen roep ik u op om na anderhalf jaar sukkelen een doorstart te maken en uw regering te herschikken. Ik verwacht de komende uren en dagen echt leiderschap van u. Gebeurt dat niet, dan blijft u ten eeuwige dage de gevoelloze karikatuur, opgetrokken uit beton en teflon en opgescheept met een slecht merk. Vlaanderen verdient beter, minister-president."