Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

22/06/2011 Actuele vraag van Peter Reekmans over de pedagogische begeleiding in de gesloten jeugdinstelling De Grubbe in Everberg

23/06/2011 14:50 - LDD in het Vlaams Parlement

Actuele vraag van de heer Peter Reekmans tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de pedagogische begeleiding in de gesloten jeugdinstelling De Grubbe in Everberg.

Peter Reekmans: "Vandaag zijn er drie leefgroepen van tien jongeren, waarbij telkens twee federale penitentiaire beambten per leefgroep staan. Vanaf 1 juli gaat Vlaanderen terecht de capaciteit optrekken naar veertig in plaats van dertig jongeren, dus vier leefgroepen van tien jongeren. Maar het aantal penitentiaire beambten gaat dalen van twee naar een."

"Minister, als ik hoor dat we 17-jarige criminelen laten vingerverven, dat we geen leerplan hebben, dat we problemen hebben met het toepassen van de leerplicht, dan wil ik minister Smet daarover ondervragen. Verschillende zaken lopen mank. Minister, hoe evalueert u de nieuwe plannen vanaf 1 juli, de stijging van het aantal jongeren, de daling van het aantal penitentiaire beambten, en het gebrek aan pedagogisch project, waarvan steeds meer voorbeelden naar buiten komen?"