Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

21/12/2010 Begrotingsbespreking Sport door Ulla Werbrouck

Ulla Werbrouck nam namens LDD de bespreking van de begroting sport voor haar rekening tijdens de plenaire vergadering van dinsdag 21 december 2010. "Voorzitter, minister, geachte leden, ik meen te kunnen stellen dat er in de commissie Sport een goed debat heeft plaatsgevonden over de begroting. Toch zullen we met deze begroting geen kampioen worden, maar opnieuw net naast het podium vallen."

Mevr. Werbrouck haalde een aantal heikele punten aan:

  • Het budget voor topsport is verveelvoudigd maar de prestaties niet. Er is nood aan een juiste bestemming van de middelen
  • De verloning van topsporters die prestaties leveren ten opzichte van de sporters die niet zo succesvol zijn, maar wel een diploma hebben, moet aangepast worden.
  • Inzake topsportscholen moet er gekeken worden naar een betere toekenning van subsidies. Niet enkel naar aanleiding van het aantal deelnemers, maar ook de prestaties laten meespelen.
  • De infrastructuur moet beter benut en opengesteld worden en daarnaast moet er minder getwijfeld worden om noodzakelijke investeringen door te laten gaan.