Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

21/03/2012 Lode Vereeck over de overdracht door de federale overheid van een aantal uitgavenposten naar de deelstaten

22/03/2012 11:26 - LDD in het Vlaams Parlement

Lode Vereeck vroeg minister-president Kris Peeters meer uitleg over het overleg tussen de federale overheid en de deelstaten over de overdracht van een aantal uitgavenposten naar de deelstaten.

Lode Vereeck: "Ik heb inderdaad het idee dat u ter zake redelijk passief bent. We bevinden ons in een uniek tijdsgewricht. Op dit moment is het duidelijk dat die federale overheid, al was het maar om de budgettaire druk, af wil van een aantal van haar schoonmoederbevoegdheden. Dan vind ik dat u toch ook een aantal dingen op tafel kunt leggen. Het verbaast me in dezen nog steeds dat u daarvoor eigenlijk geen provisies, geen buffers hebt aangelegd. "