Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

21/01/2010 Jean-Marie Dedecker over minister Daerden

"In elke bananenrepubliek zou dergelijke schertsfiguur reeds lang doorgestuurd zijn"

Premier Leterme kondigde gisteren tijdens het plenaire debat geen maatregelen aan tegen minister Daerden. Hij wees erop dat het parket-generaal enkel een informatie- en dus geen gerechtelijk onderzoek opstartte. Voor de premier kan Daerden dus perfect blijven functioneren in de regering.

Jean-Marie Dedecker: "Het bewijs van normvervaging is er, het bewijs van belangenvermenging is juridisch geleverd. Wat doet u? U gniffelt erbij. U hebt gelijk, mijnheer Tobback: Leterme is de baas van Plopsaland."
* Deze functie werkt alleen in internet explorer