Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

20 jaar lang betalen voor Vlaamse begrotingstruc (De Standaard, pag. 33, 23/01/2013)

23/01/2013 14:43 - Verschenen

Een Vlaamse begrotingstruc met terreinen en gronden kost Vlaanderen op termijn 600 miljoen of vrijwel het dubbele van wat het opbrengt. Lode Vereeck (LDD) spreekt van een dure carrousel.

Brussel De begrotingstruc heeft te maken met de ambitie van de Vlaamse regering om een begroting in evenwicht te creëren. Daarbij werd met enkele honderden miljoenen euro's aan terreinen en waterinstallaties van de Vlaamse Mi-lieumaatschappij (VMM) geschoven om eenmalige begrotingsopbrengsten te creëren.

Tegenover die eenmalige inkomsten staan uitgaven die nog lopen tot in 2033. De uitgaven liggen bovendien bijna twee keer zo hoog als de inkomsten. 'Het begrotingsevenwicht van 2011 betalen we nog tot in 2033', zegt Lode Vereeck, Vlaams volksvertegenwoordiger van LDD die de dure begrotingstruc in kaart bracht.

Concreet verkocht de regering in de periode 2010-2013 terreinen en gronden van de Vlaamse Milieumaatschappij, die de begroting in die periode spekten met 395,8 miljoen.

Initieel was het de bedoeling dat dit enkel voor 2010 en 2011 inkomsten zou creëren. Een deel van de verkopen liep ook nog afgelopen jaar door. Maar tot Vereecks verrassing is ook in de begroting 2013 nog 20 miljoen inkomsten ingeschreven. 'Zonder dat dat dit in de Algemene Toelichting vermeld werd. De begrotingstruc loopt dus langer dan eerst gedacht én het gaat ook om meer geld.'

De VMM verkocht de gronden en installaties aan de waterzuiveringsmaatschappij Aquafin. Een soort zustermaatschappij. Maar met een belangrijk verschil. Aquafin is dan wel van het Vlaams Gewest, het is een vehikel dat niet meetelt voor de Vlaamse begroting. Een soort 'buitenbalansvehikel'.

Aquafin had echter het geld niet om de 395,8 miljoen op tafel te leggen voor de aankoop van de terreinen en installaties. En dus leende het daarvoor geld bij de banken. Die wilden dat Aquafin ook een stukje eigen middelen inzette. Die had Aquafin niet en dus stopte de Vlaamse overheid Aquafin 62,5 miljoen toe.

De Vlaamse regering hoopte overigens die kapitaalinjectie buiten de begroting te kunnen houden, maar kreeg het deksel op de neus van Europa. Daardoor bracht de vastgoedverkoop maar 333,3 miljoen netto op.

Nog altijd mooi meegenomen voor de begroting 2010-2013 maar zeer slecht voor de begrotingen tot en met 2033. Waarom? Omdat Aquafin de aangekochte installaties wel moet afbetalen.

Het haalt daarvoor de middelen uit de facturatie aan de drinkwatermaatschappijen. Die konden in principe de duurdere factuur van Aquafin doorschuiven naar de consument door het drinkwater duurder te maken, maar dat is niet gebeurd. De drinkwatermaatschappijen krijgen een werkingstoelage uit de Vlaamse begroting. De begroting moet dus de komende twintig jaar jaarlijks geld vinden om de drinkwatermaatschappijen extra geld toe te stoppen. Of de watergebruiker nu rechtstreeks betaalt of via het Vlaams Gewest maakt economisch niet uit.

Die factuur, die pas in 2033 eindigt, komt opgeteld uit op 544,7 miljoen euro. Maar ook hier stopt het nog niet. Het Vlaams Gewest moet de lening voor de eigen middelen van Aquafin (62,5 miljoen) ook nog aflossen. Dat brengt de totale uitgave voor de Aquafin-carrousel op 607,2 miljoen.

'Die carrousel kost dus bijna het dubbele van wat hij opbrengt. In 2033 betalen we nog het begrotingsevenwicht uit 2011 af', zegt Vereeck (LDD).

'De hele operatie komt neer op een 'sale & buyback', zegt hij. 'Die terreinen waren al van ons. We betalen ze een tweede keer.' 'En voor het dubbele van de prijs.'

Het Rekenhof was eerder al kritisch over deze carrousel. Het merkte op dat er lasten naar de toekomst werden verschoven. En dat er bovendien extra financieringslasten werden veroorzaakt. De Vlaamse overheid kan tegen een lagere rente lenen dan Aquafin.

De negatieve effecten van de Aquafin-carrousel laten zich al dit jaar voelen. In de begroting 2013 zit nog wel 20 miljoen opbrengsten door de verkoop van terreinen en installaties aan Aquafin, de hogere Aquafin-factuur komt uit op 31,5 miljoen. Vanaf volgend jaar zijn er enkel nog maar de kosten.

'De hele zaak illustreert dat deze Vlaamse regering onvoldoende structurele maatregelen heeft genomen om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Achter de zogenaamde evenwichten zitten structurele tekorten', zegt Vereeck. Zo voorziet de begroting 2013 voor een half miljard euro aan 'one shots'. Onder andere vanuit KBC en... Aquafin. Bij die laatste door leningen met een looptijd van 20 jaar uit te smeren over 30 jaar (naast de vastgoeddeal). 'Muyters (de N-VA-minister van begroting) doet hier wat Reynders deed en waar de N-VA zich zo tegen verzette. Onbegrijpelijk dat Muyters hiermee wegkomt', besluit Vereeck.

Thomas Pollet, woordvoerder van Muyters, zegt verrast te zijn dat Vereeck dit nieuw vindt. 'De verkoop van 2013 staat in de toelichting bij de eenmalige begrotingsoperaties en ook in het rapport van het Rekenhof.' Pollet zegt dat de nieuwe aankopen er komen op vraag van Aquafin zelf. 'Die is liever eigenaar van de installaties die het beheert. Dit is consistente bedrijfsvoering.'

© 2013 Corelio