Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

19/10/2011 Ivan Sabbe over de schorsing van het GRUP Chartreusegebied en de gevolgen voor de bouw van nieuw voetbalstadion voor Brugge

19/10/2011 20:00 - LDD in het Vlaams Parlement

Op woensdag 19 oktober 2011 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe aan minister voor Ruimtelijke Ordening en Sport Philippe Muyters een actuele vraag over de schorsing van het GRUP Chartreusegebied en de gevolgen ervan voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Brugge.

Ivan Sabbe: "Al in het milieueffectenrapport (MER) van 2008 stond wat de aandachtspunten en de problemen waren bij de keuze van de Vlaamse Regering voor Chartreuse. Als uw eigen diensten u er al op wijzen dat dit niet kan goedgekeurd worden om die en die redenen, hoe is het dan mogelijk dat u en uw diensten de drie jaar die inmiddels zijn verstreken, niet hebben gebruikt om al die aandachtspunten, aangezien u bij uw keuze voor Chartreuse blijft, aan te pakken en uit de weg te ruimen? Minister, wat gaat u daaraan doen?"