Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

17/02/2011 Jean-Marie Dedecker over de stand van zaken met betrekking tot het IPA

Tijdens de bijeenkomst van de Kamer op donderdag 17 februari 2011 besprak de Kamer de stand van zaken met betrekking tot het Interprofessioneel akkoord.

"In plaats van curator te spelen van deze regering of van het Parlement, doet u precies het omgekeerde. U zou nochtans prachtig werk hebben als curator. We leven hier al 180 jaar gescheiden van tafel en bed. U kunt de boedelbeschrijving maken om te kijken hoe wij op een verstandige manier uit mekaar kunnen gaan. Maar u doet nu net het omgekeerde."

"Mijnheer de eerste minister, wat u echter niet zegt - u hebt dat heel kort aangehaald - is dat de essentie zit in de compensaties. Die compensaties vormen het feit dat dit geld kost en dat we dit moeten weerspiegeld zien in de begroting. Dan zegt u zomaar en passant dat we elders geld zullen moeten gaan zoeken om hier de sociale vrede te bewaren tussen sociale partners die zelf niet solidair zijn aangezien de bediendenvakbond niet overeenkomt met de arbeidersvakbond. De belastingbetaler moet daarvoor dan opdraaien. Dat is de essentie waarover ik een antwoord op mijn vraag wil krijgen. Waar zult u de centen halen?"

Bekijk hier de beelden van de toespraak van Jean-Marie Dedecker over de stand van zaken m.b.t. het IPA (kies links in de menu balk voor Jean-Marie Dedecker onder het onderwerp IPA - stand van zaken)