Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

16/02/2011 Ivan Sabbe in de bespreking van het voorstel van decreet RUP Vlaanderen

18/02/2011 14:40 - LDD in het Vlaams Parlement

In de plenaire vergadering van woensdag 16 februari 2011 nam Ivan Sabbe namens LDD het woord gedurende de bespreking van het voorstel van decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, wat wijzigingen aan de bindende bepalingen van dat Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen betreft.

"Voorzitter, minister, collega's, het is duidelijk dat we nood hebben aan een ruimtelijk beleidskader. In dat kader past de tweede herziening van het RSV. De herziening speelt vooral in op enkele uitdagingen van vandaag, maar er zijn nog veel meer uitdagingen voor morgen. Minister, eind januari hebt u beslist om met de startnota BRV een aanzet te geven voor de opmaak van een langetermijnbeleidsvisie op de ruimtelijke ontwikkeling. Dat is positief, maar in het verleden hebben we voornamelijk gewerkt met herzieningen van herzieningen. Dan kijken we vooral naar wat in het verleden is gebeurd en doen we aanpassingen om zaken uit het verleden recht te zetten of te corrigeren. Dan gaan we onvoldoende in op de inbedding van deze kortetermijnherziening in een langetermijnvisie."