Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

15/12/2010 Peter Reekmans over de fractietoelagen in de provincieraden

17/12/2010 11:15 - LDD in het Vlaams Parlement

Peter Reekmans stelde in de plenaire vergadering van 15 december 2010 een actuele vraag aan minister Bourgeois over de fractietoelagen in de provincieraden.

"Minister, u hebt het in uw antwoord op mijn klachten niet gehad over de vijfde paragraaf van artikel 36. Die paragraaf zegt dat bij inbreuken en vaststelling van overtreding het uitbetaalde geld dient te worden terugbetaald. We hebben het hier over 5 miljoen euro per jaar, 7 jaar aan een stuk. Er is aan de politieke fracties van de provincieraden in Vlaanderen dus 35 miljoen euro betaald, waarvan u nu hebt aangegeven dat het in overtreding was. Wat gaat u daarmee doen?"