Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

15/06/2011 Actuele vraag van Patricia De Waele tot Geert Bourgeois over het elektronisch stemmen bij de lokale verkiezingen van oktober 2012

16/06/2011 14:44 - LDD in het Vlaams Parlement

Actuele vraag van Patricia De Waele tot Geert Bourgeois over het elektronisch stemmen bij de lokale verkiezingen van oktober 2012

Patricia De Waele: "Collega's, op 11 juni vernamen we in de pers dat de Waalse Regering definitief beslist heeft om bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar opnieuw over te gaan tot de stemming met het rode potlood en papier. U zult het ongetwijfeld met mij eens zijn dat ook de gemeentebesturen snel een antwoord willen hebben en dat ook de verschillende politieke partijen een antwoord willen krijgen om zich snel en goed te kunnen organiseren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zitten wij nog op schema? Zo niet, hoelang gaat u nog nadenken om de beslissing van de federale overheid af te wachten om klaarheid te scheppen in de nieuwe stemmethode voor Vlaanderen?"