Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

13/06/2012 Peter Reekmans over een schadevergoeding voor woningen onder bestaande en nieuwe hoogspanningslijnen

14/06/2012 14:47 - LDD in het Vlaams Parlement

Gedurende de plenaire vergadering van woensdag 13 april 2012 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans een actuele vraag aan de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Orderning, Leefmilieu, Wonen en Energie. De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters diende LDD-volksvertegenwoordiger Reekmans van antwoord.

"Minister, u hebt gezegd dat we niet alles ondergronds kunnen aanleggen. Misschien hebt u daar gelijk in wat het financiële aspect betreft en moeten we bekijken op welke termijn het wel kan. Maar wat met nieuwe woonwijken onder bestaande pylonen? Dat is mij niet duidelijk. Moeten we niet bekijken of we in die steden, met die gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen geen herbestemming van gronden kunnen doen en die wijken ergens anders kunnen bouwen? Zo worden de gronden onder die hoogspanningspalen tenminste niet gebruikt voor nieuwe sociale woonwijken."