Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

1203 mensen minder op wachtlijst (Gazet van Antwerpen, pag 6. 10/04/2013)

10/04/2013 10:44 - Verschenen

Gehandicapten

Beleid Vlaamse regering begint vruchten af te werpen

In totaal 20.852 personen met een handicap wachten op de juiste zorg of een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB), zo blijkt uit de zesmaandelijkse cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). In vergelijking met een jaar geleden staan er 1203 personen minder op de wachtlijst.

Dat alles blijkt uit een schriftelijke vraag van LDD-fractieleider Lode Vereeck aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). De minister en het VAPH maken de cijfers (van 12 december 2012) eerdaags officieel bekend.

Op 18 maart vorig jaar, de Eerste Dag van de Zorg, was er nog fel protest tegen de ellenlange wachtlijst in de gehandicaptenzorg. Toen wachtte een recordaantal van 22.055 personen met een handicap op de juiste zorg of een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Een jaar later is de lijst met 1203 zorgvragen geslonken: het laatste rapport van het VAPH becijfert dat 20.852 mensen op een wachtlijst staan, onder wie 15.000 'dringende vragen'.

De bemoedigende cijfers zijn deels het gevolg van de 118,8 miljoen euro extra die de Vlaamse regering in de periode 2010-2013 heeft vrijgemaakt voor de sector. Dat bedrag komt bovenop de 1,3 miljard euro basisdotatie die het VAPH jaarlijks krijgt.

Dat neemt niet weg dat er nog altijd een structureel probleem is: ruim 20.000 gehandicapten krijgen vandaag niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat zijn er drie keer meer dan in 2003, het jaar dat het wegwerken van de wachtlijst een van de breekpunten was in de verkiezingscampagne van toenmalig CD&Vboegbeeld Yves Leterme. "Ondanks de verdiensten van Vandeurzen blijft het aantal geregistreerde zorgvragen onaanvaardbaar hoog", vindt Lode Vereeck.

Cijfers opgedeeld

De 20.852 zorgvragen kunnen als volgt worden opgesplitst: 2742 vragen naar een PAB.

Dat is een budget tussen 9950 en 44.552 euro waarmee de betrokkene assistentie thuis, op school of op het werk kan financieren. 7124 vragen naar weinig intensieve ambulante ondersteuning zoals thuisbegeleiding, begeleid wonen of ambulante begeleiding vanuit internaat of dagcentrum. 1787 vragen naar intensieve inclusieve woonondersteuning (zelfstandig, geïntegreerd of beschermd wonen, pleegzorg, enz.). 3224 vragen naar ondersteuning bij dagbesteding (semi-internaat, dagcentrum of begeleid werken) 5975 vragen naar residentiële ondersteuning (tehuizen en internaten).

Volgens het VAPG geniet 40% van de zorgaanvragers vandaag al een vorm van ondersteuning, en dat aantal stijgt jaarlijks gevoelig: van 3609 in 2003 tot 8274 in 2011 en 11.207 vorig jaar. Dat komt door de extra middelen en door het Perspectiefplan 2020, dat ertoe moet leiden dat met de bestaande middelen meer personen met een handicap worden ondersteund.

Structureel probleem

"Toch blijft er een structureel probleem", vindt Vereeck. "Door de krappe budgetten moeten het VAPH en de koepels van de gehandicaptenzorg zich nu meer bezighouden met een correcte verdeling van de schaarse plaatsen dan met het structureel oplossen van de terechte zorgvragen. Hoog tijd dus dat deze Vlaamse regering van het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptensector werk maakt. Dat kan alleen door een langetermijnplanning te ontwikkelen zoals het VAPH zelf al vaak heeft voorgesteld, want deze schrijnende gang van zaken is een welvaartstaat als de onze, zelfs in tijden van budgettaire krapte, onwaardig."

"Wat moet er gebeuren met Roel?"

© 2013 Concentra