Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

12/02/2009 Jean-Marie Dedecker over de Fortis-zaak

"Reynders is de Guust Flater van deze regering"

Jean Marie Dedecker ondervroeg donderdag Premier Van Rompuy over de Fortis-zaak.

Dedecker: "Mijnheer de Premier, Ik wil weten hoelang u de Guust Flater van deze regering nog de hand boven het hoofd zult houden en hoelang de bevolking daarin zal bedrogen worden."