Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

11/12/2013: Boudewijn Bouckaert over van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme

11/12/2013 14:01 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 11 december 2013 sprak Vlaams volksvertegenwoordiger Boudewijn Bouckaert over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980