Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

11/05/2011 Ivan Sabbe over de aanstelling van een transitiemanager in het kader van de hervorming van de kinderopvang

12/05/2011 15:12 - LDD in het Vlaams Parlement

Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe (LDD) stelde tijdens de plenaire vergadering van 11/5/2011 een actuele vraag over de aanstelling van een transitiemanager in het kader van de hervorming van de kinderopvang.

Ivan Sabbe: "Het struisvogelei is in legproces. Het is er bijna uit. Het voorontwerp van decreet voor de voorschoolse kinderopvang is er. Waarom deze vergelijking? Zoals mevrouw Vogels aanhaalt, is dit meer dan een ezelsdracht. We zijn er al jaren aan bezig, een klein decennium. De kinderen toen in de voorschoolse kinderopvang zijn nu bijna aan het einde van de lagere school. We zijn er al een tijd over aan het praten."

"Inhoudelijk zullen we lang en uitvoerig debatteren over het nieuwe ontwerp van decreet in de commissie. Het is niet de bedoeling dat we dat hier doen, op één aspect na. Wij blijven als partij geloven in een subsidiëring van de consument. Dat betekent dat de ouders cheques krijgen in functie van hun inkomen en hun behoefte om kinderen te laten opvangen, maar dat het aanbod aan kinderopvang niet gesubsidieerd wordt. Dan is, en dat staat wel in het ontwerp van decreet, voor iedereen de wet gelijk en zijn de vergunningsvoorwaarden voor iedereen gelijk. Op die manier doen we niet aan vervalsing van de markt. Dat is nu wel het geval, in het verschil tussen de gesubsidieerde en de niet-gesubsidieerde kinderopvang."