Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD op televisie

11/04/2013: VRT: Het journaal: "regering had meer geld moeten geven voor scholen"

12/04/2013 15:56 - LDD op televisie

De Vlaamse oppositie vindt dat de regering-Peeters meer geld had moeten vrijmaken om meer scholen bij te bouwen. Dat is de grootste kritiek van de oppositie op de begrotingscontrole van de Vlaamse regering.

Bijna twee weken geleden kondigde de Vlaamse regering opnieuw een begroting in evenwicht aan. Ze vond ook geld om reserves aan te leggen en om te investeren in onder meer Limburg en de bouw van nieuwe scholen.

De oppositie (Open VLD, Vlaams Belang, Groen en LDD) is niet onder de indruk van het begrotingswerk. Het extra geld voor scholenbouw is onvoldoende, vindt ze.

"Er wordt maar 60 miljoen euro geïnvesteerd, terwijl de regering zelf zegt dat de acute nood 150 miljoen bedraagt", zegt LDD-fractieleider Lode Vereeck. "Dan heb ik het nog niet over de historische achterstand in de scholenbouw, die 5,3 miljard euro bedraagt."

Groen spreekt van een "aankondigingspolitiek". Dat nieuwe geld voor scholenbouw komt er pas echt volgend jaar. "Voor scholenbouw zijn er nog geen extra middelen uitgetrokken", zegt Elisabeth Meuleman. "Men maakt beleidskredieten vrij. Dat zijn eigenlijk beloftes. We moeten het doen met die 39 miljoen die vorig jaar beloofd is."

Open VLD-fractieleider Sas Van Rouveroij (grote foto) wijst erop dat maar de geld van het gevraagde geld voor de scholenbouw is uitgetrokken. LDD en Vlaams Belang verwijzen ook naar de reserves uit 2012 die toen al voor de scholenbouw beschikbaar waren. Joris Van Hauthem (Vlaams Belang, kleine foto): "U had toen een overschot van 240 miljoen. Dat had u toen al kunnen gebruiken voor de dringende nood voor de scholen."

Volgens de liberale oppositie maakte de Vlaamse regering geen structurele keuzes, zoals ingrepen in het ambtenarenapparaat. "Je zou met gemak naar de 10 tot 12 procent afbouw kunnen gaan, zonder dat maar één ambtenaar moet afvloeien", aldus Van Rouveroij. "Je kunt dat niet doen op basis van de kaasschaaf."

Open VLD pleit ook voor duurdere tickets bij De Lijn. De regering besliste om niet te raken aan het gratis openbaar vervoer voor de ouderen en om de prijs voor het buskaartje niet te verhogen. "Er is gewoon geen visie over De Lijn", vult Van Hauthem aan.

Volgens LDD'er Lode Vereeck bestaat de begrotingscontrole vooral uit allerlei herschikkingen. "We dachten dat het een heel moeilijke oefening zou worden. En uiteindelijk ging het maar om enkele tientallen miljoenen en bleek het a walk through the park", aldus Vereeck.

Bekijk hier het fragment.