Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

11/03/2010 Martine De Maght stelt voor om bemiddelde asielzoekers zelf hun opvang in België te laten betalen

"Laat bemiddelde asielzoekers zelf betalen voor hun opvang in België"

Naar aanleiding van de dwangsom van 500 euro per dag die sommige asielzoekers hebben ontvangen, ondervroeg LDD-kamerlid Martine De Maght staatssecretaris voor asiel en migratie Courard.

Martine De Maght: "De Europese richtlijn voorziet in de mogelijkheid om asielzoekers die over voldoende bestaansmiddelen beschikken te laten betalen voor de opvangkosten. Zult u Fedasil deze opdracht geven?"
* Deze functie werkt alleen in internet explorer