Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

11/02/2010 Jean-Marie Dedecker over de veiligheidsituatie in Brussel

"Minister De Clerck, u spreekt zo wollig dat men truien kan breien van uw woorden"

De kamer hield n.a.v. de veiligheidsituatie in Brussel een plenair debat.

Jean-Marie Dedecker: "Ik hoor hier bijna niemand praten over het multiculturele drama. Ik hoor niemand over de allochtonenproblematiek praten, niettegenstaande het feit dat 80 tot 90 % van de criminaliteit met de allochtonenproblematiek te maken heeft. Het is hier muisstil, wanneer het over voornoemd probleem gaat."


* Deze functie werkt alleen in internet explorer