Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

11/02/2010 Jean-Marie Dedecker over de ontsnapping van 3 jongeren uit de gevangenis van Tongeren

"Als u zo voortdoet, wordt u nog de ontsnappingsminister van de eeuw"

Jean-Marie Dedecker ondervroeg minister De Clerck n.a.v. de ontsnapping van drie jongeren uit de gevangenis van Tongeren.

Dedecker: "In de instelling werken 60 à 65 bewakers. Er zijn ginds dertien personen opgesloten. Een vierde van hen gaat op stap. Ik vraag mij derhalve af of er nog iemand te kort is om de ladder vast te houden. Is er nog iemand te kort om op het trottoir te staan met een vangnet, zodat zij naar buiten kunnen springen? Op welke, rationele manier kunt u de ontsnapping aan de mensen uitleggen?"
* Deze functie werkt alleen in internet explorer