Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

10/05/2012 Jean-Marie Dedecker over de kwijting van de bestuurders van de Dexia-holding

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft voorzitter Jean-Marie Dedecker de eerste minister gepolst naar de achtergrond van de onthouding van de federale regering bij de kwijting van de bestuurders van de Dexia holding.

 

vraag JM 17:55

Premier Di Rupo bleef op de vlakte over de onderhandelingen met Frankrijk, maar hij gaf wel aan dat de bestuurders volgens hem vrijuit gaan.

antwoord Di Rupo 20:44

In zijn repliek onthulde Jean-Marie Dedecker dat de Franse aandeelhouders van Dexia woensdagavond hebben geweigerd om Karel De Boeck, de nieuwe Belgische kandidaat-CEO van Dexia, in de raad van bestuur te coöpteren

Repliek JM 50:05

.