Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

1 miljoen euro schadevergoeding (Het Nieuwsblad, 18/02/2011, p71)

18/02/2011 08:53 - Verschenen

Voormalige uitbaters Koninklijke Villa winnen proces tegen stad

De stad Oostende moet de uitbaters van de voormalige horecazaak in de Koninklijke Villa 1 miljoen euro schadevergoeding betalen. 'Een staaltje van wanbeleid door het stadsbestuur', zegt Jean-Marie Dedecker.

Oostende - Jarenlang voerde de stad Oostende een proces tegen de bvba Vignocom van de familie Daue, die de Koninklijke Villa uitbaatte van de jaren zeventig tot begin 2000. De stad werd eerder veroordeeld tot een schadeloosstelling van 674.000euro, maar stapte toen naar Cassatie in de hoop er onder uit te komen. Dat is dus niet gelukt, want Cassatie heeft het vonnis bevestigd en de vergoeding opgetrokken tot 994.225euro.

Jean-Marie Dedecker bracht de zaak aan het licht. 'Elf jaar lang werden er geprocedeerd op kosten van de belastingbetaler. Nooit heeft het stadsbestuur geprobeerd de rechtszaak te stoppen, integendeel. Deze zaak is schandalig. In 2000 en 2002 kon de stad een oplossing uitwerken, maar ze deed dat niet. Ik heb gewaarschuwd maar werd in de gemeenteraad weggelachen. Het stadsbestuur neemt bij winst of verlies in een discussie altijd de beslissing om te procederen. Dit is de arrogantie van de macht.'

Koninklijke Schenking

In de jaren zeventig had Oostende een handelshuur toegekend aan de familie Daue, terwijl ze zelf een consessie-overeenkomst kreeg van de Koninklijke Schenking, de eigenaar van het gebouw. De familie runde een bekend hotel-restaurant in de villa en wilde in 2000 de handelshuur verlengen. De stad weigerde en wilde de horecazaak weg.

De rechtszaak ging over de exploitatie van de Koninklijke Villa door Vignocom. In de villa was sinds jaren Hotel Oostendse Compagnie en restaurant Au Vigneron gevestigd, geëxploiteerd door de Daues.

De problemen begonnen eind jaren negentig toen de familie een verlenging van de handelshuur vroeg. Oostende was het daar niet mee eens. Terwijl de rechtszaak liep werd de familie Daue uit de villa gezet en in 2004 kwam het tot een openbare verkoop. Dit was het trieste menselijke en zakelijke hoogtepunt van de twee horeca-zaken. De bvba ging in vereffening, de zoon probeerde het nog met een nieuwe zaak: Windaue's aan de Koningstraat, maar dat lukte niet. De villa stond zes jaar leeg, werd uiteindelijk verkocht en wordt momenteel verbouwd tot een revalidatiecentrum. Oostende werd enkele jaren geleden veroordeeld tot een schadevergoeding van 674.000 euro aan Vignocom, maar ging in Cassatie. Het hoogste rechtsorgaan stelde Oostende en het ongelijk en trok de schadevergoeding op tot 994.255 euro.

Dat de familie Daue nu 1 miljoen euro krijgt klopt, helaas ook niet. De vennootschap die destijds de rechtszaak aanspande is in vereffening gegaan. Er zijn dus ook schuldeisers. Johanna Daue reageert gelaten: 'Het werd tijd. We zijn natuurlijk tevreden dat we de rechtszaak hebben gewonnen. Een akkoord had er veel vroeger moeten komen. We hebben een minnelijke schikking voorgesteld maar daar wilde schepen Miroir niet van weten. We hielden voet bij stuk en nu moet de stad nog meer betalen. We wachten nu op het geld om de vereffening uit te voeren. Mijn man en ik zijn inmiddels gepensioneerd.'

Het Nieuwsblad
Edwin Fontaine
© 2011 Corelio

Reacties op "1 miljoen euro schadevergoeding (Het Nieuwsblad, 18/02/2011, p71)"

Vandewalle Ignace
18/02/2011 13:22
Geachte heer Plas,

Op de blog van dhr. Dedecker(www.jmdedecker.com) alsook op zijn facebookpagina vindt u het persartikel hierover van dhr. Dedecker. U zal merken dat het relaas van de feiten daar duidelijk en correct weergegeven wordt.
PLAS Guillaume
18/02/2011 09:51
Jean-Marie Dedecker zegt dat het Hof van Cassatie de schadevergoeding optrok van 674.000.000€ tot 994.255€, is dat wel juist? Het Hof van Cassatie oordeelt niet in feite, maar alleen in rechte en kan alleen vonnissen bevestigen of vernietigen maar niet de de schadevergoeding verhogen omdat dit een oordeel is over de "feiten", namelijk het bepalen aan de hand van het dossier of de gevraagde schade gerechtvardigd is. Ik begrijp dus niet dat het Hof van Cassatie schadevergoeding verhoogt. Heeft J.M Dedecker dit arrest waarin Cassatie de toegekende schadevergoeding verhoogt in zijn bezit en heeft hij dit wel gelezen?

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*