Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

09/05/2012 Boudewijn Bouckaert over de afbouw van de terbeschikkingstelling in het onderwijs

10/05/2012 11:41 - LDD in het Vlaams Parlement

Vlaams volksvertegenwoordiger Boudewijn Bouckaert ondervroeg minister van Onderwijs Pascal Smet over de spanningen binnen de Vlaamse regering over de onderhandelingen die de minister met de vakbonden voert over de overgangsmaatregelen naar aanleiding van de afschaffing van het systeem van terbeschikkingstelling (tbs) in het onderwijs. 

 

Boudewijn Bouckaert vroeg concreet over welke onderhandelingsthema's in verband met de terbeschikkingstelling binnen de meerderheid spanningen bestaan en waarom. Enige spoed om tot een oplossing te komen is alvast nodig gezien het onderwijspersoneel zich hierop dringend moet kunnen instellen.