Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

08/12/2010 Peter Reekmans over het beleidsplan ten aanzien van Midden- en Oost-Europese (Roma-) migranten

10/12/2010 10:17 - LDD in het Vlaams Parlement

Peter Reekmans stelde in de plenaire vergadering van 8 december een actuele vraag aan minister Bourgeois over het beleidsplan van de Vlaamse Regering ten aanzien van Midden- en Oost-Europese (Roma-) migranten en de communicatie hieromtrent

Peter Reekmans stelde minister Bourgeois de volgende vragen: "Minister, in welk communicatieplan had u in functie van de lancering van dit beleidsplan eigenlijk voorzien? Wat is er volgens u misgelopen? Hoe is die interpretatie tot stand gekomen? Wat zult u nu concreet doen? In de media heb ik enkel gelezen dat u de ambassades zult inschakelen en een perstekst naar het buitenland zult versturen."