Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

07/12/2011 Actuele vraag van Ivan Sabbe over het opkrikken van de werkgelegenheidsgraad bij allochtonen om de armoede in die bevolkingsgroep terug te dringen

08/12/2011 09:19 - LDD in het Vlaams Parlement

Namens de LDD-fractie stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe een actuele vraag aan minister van Werk Philippe Muyters over de stijging van de werkloosheid bij allochtonen in de maand november  met 1,3 procent, terwijl de werkloosheid bij autochtonen met 6,6 procent daalde.

 

Ivan Sabbe: "Uit de cijfers blijkt dat in Vlaanderen slechts 41,9 procent van de allochtonen werkt. Het Europees gemiddelde is 55,2 procent. In Vlaanderen werkt in 22,4 procent van de allochtone gezinnen niemand. Het Europees gemiddelde is 16,5 procent. Dat zijn cijfers waar we niet naast kunnen kijken. We moeten hieraan werken."