Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

07/12/2011 Actuele vraag van Boudewijn Bouckaert over de onrust bij de plattelandsscholen met betrekking tot de hervorming van de financiering van het basisonderwijs

08/12/2011 10:19 - LDD in het Vlaams Parlement

Namens de LDD-fractie stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Boudewijn Bouckaert op 7 december jl. aan minister van Onderwijs Pascal Smet een actuele vraag over de vrees bij de landelijke basisscholen (vnl. uit de Westhoek) dat de hervorming van het Vlaamse basisonderwijs zou kunnen leiden tot minder middelen, minder leerkrachten en dus minder klassen voor de scholen op het platteland, waardoor hun werking in het gedrang komt.

Boudewijn Bouckaert: "U moet zich goed realiseren, minister, dat dorpsscholen voordelen hebben die Onderwijs overstijgen. Als er wordt gecentraliseerd moeten de ouders over en weer rijden. Dat heeft een impact op de mobiliteit en het milieu. Ik wil de vraag benadrukken om echt zorg te dragen voor het dorpsweefsel. Dat heeft goede voorbeelden."