Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

07/06/2012 Jean-Marie Dedecker over de evolutie in het Dexia-dossier

In de Kamer heeft voorzitter J-M Dedecker nogmaals gepolst naar de evolutie van het Dexiadossier, vooral nu blijkt dat de Belgische staatswaarborg voor de restbank Dexia holding NV, nu is verhoogd met 10 miljard, tot een totaal van 55 miljard, waarvoor België 60,5 % van het risico draagt.

Vraag JM Dedecker  (01:38:54)

Minister van Financiën Vanackere heeft eindelijk enkele concrete cijfers op tafel gelegd, en gaf details over de onderhandelingen met de Franse regering voor de verdere afhandeling van het Dexiadossier.  

Antwoord Vanackere (01:44:41)

Jean-Marie Dedecker concludeert uit het antwoord van de minister vooral dat het risico voor de Belgische belastingbetaler nog is toegenomen, en dat de onderhandelingen met de Fransen in feite zeer weinig opleveren.

Repliek JM (01:56:57)