Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

07/06/2012 Jean-Marie Dedecker over de acties van de regering tegen Sharia4Belgium

In de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft voorzitter Jean-Marie Dedecker sterk uitgehaald naar de regeringpartijen die naar aanleiding van de acties van Sharia4Belgium weer een staaltje van steekvlampolitiek ten beste hebben gegeven.

Vraag JM Dedecker (43:11)

Zoals gewoonlijk hield premier Di Rupo (PS) zich op de vlakte, maar hij kondigde wel aan dat zijn partij samen met de sp.a in het parlement een voorstel zal indienen om organisaties die 'de democratie' kunnen bedreigen harder aan te pakken.

Antwoord Di Rupo (48:14)

Voor Jean-Marie Dedecker zijn er geen nieuwe wetten nodig om mensen die politieagenten in het ziekenhuis slaan tot de orde te roepen. De premier moet daarvoor in de eerste plaats opkomen voor zijn eigen mensen.

Repliek JM Dedecker (01:08:11)