Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

06/07/2011 Actuele vraag van Ivan Sabbe over de kritiek van Voka op het beleid van de Vlaamse Regering ten aanzien van de ondernemingen

07/07/2011 14:55 - LDD in het Vlaams Parlement

Actuele vraag van de heer Ivan Sabbe tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de kritiek van Voka op het beleid van de Vlaamse Regering ten aanzien van de ondernemingen.

Ivan Sabbe: "Globaal zeggen de Vlaamse ondernemers dat ze geen positief effect voelen van het Vlaamse beleid. Ze klagen ook over een aantal specifieke zaken. Lokale bedrijfsbelastingen blijven stijgen en er worden geen initiatieven genomen om die te verminderen. Er is geen meerjarenplan voor infrastructuurwerken. De unieke vergunning die sinds 2005 in Wallonië bestaat, zou ook hier moeten worden ingevoerd. 50-plussers worden niet voldoende aangemoedigd om te werken en ook de werkloosheidsproblematiek is voor hen een probleem. Minister-president, we hebben uw witboek intensief gelezen maar er staan geen concrete antwoorden in. Er zijn opnieuw de verzuchtingen uit de ondernemersenquête bij Voka. Wat is uw antwoord daarop, want in het witboek heeft niemand zijn gading gevonden."