Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD op televisie

06/06/2012 Villa Politica: Lode Vereeck: "Elke minister moet mening voor zichzelf houden"

06/06/2012 15:56 - LDD op televisie

Fractieleider Lode Vereeck stelde in het actualiteitsdebat over Uplace-Machelen en de samenhang binnen de Vlaamse Regering dat sp.a-vice-premier Ingrid Lieten haar mening voor zichzelf moet houden en deontologisch het standpunt van de regering zou moeten verkondigen, wat ze niet doet.

Lode Vereeck: "Het gaat niet om een beslissing respecteren. Uw persoonlijke mening doet er niet toe. De ministeriële deontologie vereist dat u als lid van de regering de toekenning van de milieuvergunning en dit project publiek steunt, ofwel dat u ontslag neemt. Ik heb u opnieuw niet horen zeggen dat u de beslissing van de regering publiek steunt. U zorgt voor de problemen in deze regering."

Fragment