Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

06/04/2011 Lode Vereeck over de petitie van "Onderzoekers in Actie" voor meer middelen en personeel voor onderzoek en ontwikkeling

07/04/2011 17:52 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van 6 april 2011 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger een actuele vraag aan minister Lieten over de petitie van "Onderzoekers in Actie" voor meer middelen en personeel voor onderzoek en ontwikkeling.

"Voorzitter, minister, collega's, ik ben inmiddels de tel kwijtgeraakt. Hoe vaak hebben wij u over de rampzalige gevolgen van de kortzichtige besparingen op O&O al ondervraagd? Want ondanks de grote ambities om van Vlaanderen een topregio te maken, kunnen we niet om de cijfers heen: sinds het begin van deze legislatuur is het budget met 68 miljoen euro gedaald. De publieke bestedingen bevinden zich vandaag op het niveau van 2003. U kunt zeggen dat dit oppositiepraat is. Maar ook het Rekenhof heeft gezegd dat uw acties niet stroken met uw ambities. De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) - uw eigen adviesraad dus - heeft al een paar keren gezegd dat u uw ambities om van Vlaanderen een topregio te maken mag opdoeken. Dat laatste wordt stilaan een utopie."