Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

03/03/2011 Jean-Marie Dedecker over "de humanitaire crisis in Noord-Afrika"

Tijdens de bijeenkomst van de Kamer op donderdag 3 maart 2011 besprak de Kamer "de humanitaire crisis in Noord-Afrika". Jean-Marie Dedecker kwam hierbij een eerste keer aan het woord.

"Vandaag staat Noord-Afrika in brand. Het is onze plicht mensen uit gebieden in oorlog hulp te geven. Wij mogen echter niet uit het oog verliezen wat er daarnaast aan het gebeuren is. Mijn vragen sluiten aan bij die van mijn voorganger. Wat zullen we ondernemen tegen de extra asielstroom die waarschijnlijk op gang zal komen?"

"Wat gaat er vandaag gebeuren? Bestaat er een Europees spreidingsplan? Wat met het Marshallplan? Hebben wij speciale maatregelen om in de toekomst de asieltoevloed tegen te gaan? Ik heb vanmorgen gehoord dat er extra humanitaire hulp gegeven wordt. Heel goed, maar het gaat me niet om die rechtstreekse humanitaire hulp, maar om de gevolgen, mijnheer de eerste minister."


Bekijk hier de beelden van de toespraak van Jean-Marie Dedecker over "de humanitaire crisis in Noord-Afrika (kies links in de menu balk voor Jean-Marie Dedecker onder het onderwerp humanitaire crisis in Noord-Afrika)