Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

02/03/2011 Ivan Sabbe over het dreigende faillissement van tientallen IKG-kinderdagverblijven door een administratieve fout

04/03/2011 09:41 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 2 maart 2011 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe namens de LDD-fractie een actuele vraag over het dreigende faillissement van tientallen IKG-kinderdagverblijven door een administratieve fout. "Minister, wat hebt u al gedaan en wat zult u nog doen aan het feit dat de fout met de verrekening gebeurd is? Ik leid die fout terug naar de opeenvolging van de vele paritaire comités. Wat zult u doen voor de overbrugging van de zelfstandige kinderopvang die de Maribeloperatie moet voorfinancieren tussen nu en het einde van het jaar?"

"Onze fractie gelooft niet in subsidiëring van het aanbod, maar wel in subsidiëring, waar nodig, van de vraag. Zij die tijdelijk een financieel probleem hebben, krijgen een kinderopvangcheque. We willen geen scheeftrekking die er nu is, door de ene meer te subsidiëren en de andere minder, want dat leidt onvermijdelijk tot problemen. Cheques geven voor kinderopvang aan de mensen die het nodig hebben en de rest privé laten gebeuren: zo willen wij het."