Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

02/02/2011 Ivan Sabbe over de maatregelen tegen fijn stof in het kader van het smogalarm

03/02/2011 15:26 - LDD in het Vlaams Parlement

In de plenaire vergadering van woensdag 2 februari 2011 stelde Ivan Sabbe (LDD) een actuele vraag over de maatregelen tegen fijn stof in het kader van het smogalarm. "Anderzijds wil ik toch de maatregelen in verband met fijn stof, meerbepaald het smogalarm, zeer sterk in twijfel trekken. Ik sta hierin niet alleen. Ook de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) zegt dat men daarmee niet veel bereikt."

"Voorzitter, we zijn ten volle verantwoordelijk voor de verkeersbelasting. Vorige week hebben we er een groot debat over gevoerd. Ik hoop dat we concrete resultaten zien en dat we in de vertaling van dat vignet, en zeker het vast gedeelte, vaststellen dat de wagens die geen fijn stof, geen roet, geen NOx uitstoten ten minste worden bevoordeeld. We moeten de guts hebben om die accijnzen te verlagen."