Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

01/03/2012 Jean-Marie Dedecker over de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

In de Kamer heeft voorzitter Jean-Marie Dedecker uitleg gevraagd naar het investeringsbeleid van de BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.

Vooral de beleggingen voor een half miljard euro, in landen met een zeer verdachte fiscale reputatie zitten hem dwars.

Bekijk het fragment.

Minister Magnette kon niet anders dan J-M Dedecker voor een groot deel gelijk te geven.

Magnettes reactie.

In zijn repliek maande Dedecker de regering aan om zo snel mogelijk aan deze schandalige praktijken een einde te maken.

Repliek JM Dedecker.