Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

01/02/2012 Peter Reekmans over het vooraf aankondigen van controles op zwartrijden bij De Lijn

02/02/2012 11:29 - LDD in het Vlaams Parlement

Peter Reekmans vraagt de minister hoe exact De Lijn de knelpunten rond zwartrijden en onbetaalde boetes wil oplossen door de controles vooraf aan te kondigen in de media en via welke kanalen dit zal gebeuren.

Peter Reekmans: "Ik denk niet dat het over believers en non-believers gaat. Zwartrijders moeten worden aangepakt, daar is iedereen het over eens. Met de aankondiging zal de pakkans verhogen. Als De Lijn er in 2010-2011 maar in slaagde van de boetes die ze heeft uitgedeeld, 48 procent effectief te ontvangen, dan moet De Lijn ervoor zorgen dat we niet alleen papieren boetes hebben: het gaat erom dat we dat geld in het laatje krijgen. Dat geld zal broodnodig zijn voor De Lijn. Daar hebt u jammer genoeg niet op geantwoord, minister."